Covid-19

Ook Klusbedrijf De Aandacht draagt haar steentje bij aan het onder controle houden van het Covid-19 virus. ‘Met oog voor klus en klant’, betekent dat bij werkzaamheden ook gezondheidsrisico’s voor iedereen zo  klein mogelijk blijven. Door de branchevereniging is er in samenwerking met de overheid een protocol ontwikkeld waarmee de bouw- en klussenbranche door kan werken in deze tijd: “Samen veilig doorwerken”. Klusbedrijf De Aandacht brengt dit op de volgende manier in de praktijk:
  1. Als tijdens de uitvoering een van de partijen zich toch niet goed of veilig voelt kan het werk te allen tijde worden stopgezet en bij een latere gelegenheid of op een andere manier worden afgemaakt.
  2. Klanten wordt gevraagd de plek waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden vooraf volledig vrij te maken en de ruimte te ventileren. Het gaat erom dat onnodige aanraking van andermans spullen zoveel mogelijk wordt vermeden.
  3. Het klusbedrijf zorgt ervoor dat alle afval, gebruikte doekjes, schoonmaakmiddelen etc. die vrijkomen bij de werkzaamheden worden afgevoerd. Er wordt dus geen “vreemde” rommel achtergelaten in of bij de woning.
Als u nog vragen, suggesties of opmerkingen hebt, nodig ik u van harte uit om die met me te delen!